STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83971 NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 667/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DP BAYOR – ĐỨC Còn hiệu lực
10/09/2021

83972 NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 682/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DP BAYOR – ĐỨC Còn hiệu lực
17/09/2021

83973 NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 695/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
20/09/2021

83974 Nước súc miệng SMILE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED0920 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
25/09/2020

83975 Nước súc miệng SODIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SOTAPHA Còn hiệu lực
23/07/2021

83976 NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0767PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
26/10/2021

83977 Nước súc miệng thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DAO DƯỢC TRIỆU GIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01/2022/BABYAHHA Còn hiệu lực
25/10/2022

83978 Nước súc miệng thảo dược AN KHANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 123/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG Còn hiệu lực
05/03/2020

83979 Nước súc miệng THEMAZ FRESH & CLEAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1220 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
07/01/2021

83980 NƯỚC SÚC MIỆNG THUẦN MỘC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 171/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Còn hiệu lực
27/04/2021