STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83971 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200552-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2020

83972 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 139/20/170000116/PCBPL-BYT, Công ty TNHH Công Nghệ Mas Còn hiệu lực
22/09/2020

83973 Máy Xung Kích Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 62/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Còn hiệu lực
22/02/2021

83974 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021108/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2021

83975 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL38 Còn hiệu lực
28/03/2022

83976 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

83977 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 20-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
30/08/2023

83978 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 02-13122023/HA-PL Còn hiệu lực
13/12/2023

83979 Máy xung kích trị liệu (Máy trị liệu bằng sóng xung kích) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 2007/2023/THAIHA Còn hiệu lực
21/07/2023

83980 Máy xung kích trị liệu kết hợp kích thích cơ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 220124/PL_HUELOI Còn hiệu lực
27/02/2024