STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83981 MÁY X-QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0505/2712/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

83982 Máy X-quang TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 392/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
14/11/2019

83983 Máy X-quang TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 392/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
14/11/2019

83984 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200234 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
03/06/2020

83985 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 22/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/09/2020

83986 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

83987 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 65 /170000035/PCBPL-BYT Công ty liên doanh y học Việt – Hàn Còn hiệu lực
03/02/2021

83988 Máy X-quang TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021

83989 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 147/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
31/12/2021

83990 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 433/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022