STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83991 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0746PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
26/08/2021

83992 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 737/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

83993 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 825/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
04/11/2021

83994 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA 01:2022/PL-VT Còn hiệu lực
18/02/2022

83995 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 02/2022/PL-UP Còn hiệu lực
07/03/2022

83996 Nước súc miệng, họng Dao Mộc TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 319.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG SINH Còn hiệu lực
18/07/2020

83997 Nước súc miệng- họng BETACOD TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-3PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN Còn hiệu lực
12/03/2020

83998 Nước tắm bé Dr Baby TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2926 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
19/12/2019

83999 NƯỚC TẮM DẠ LAN PLUS TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020

84000 NƯỚC TẮM SÀI ĐẤT KIM NGÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 657PL-COLNEPH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
23/04/2021