STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83991 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 1706/MOS Còn hiệu lực
17/06/2023

83992 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1007/AB Còn hiệu lực
10/07/2023

83993 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023008/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

83994 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

83995 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 07.23/KQPL/VK2023 Còn hiệu lực
04/08/2023

83996 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230831/CBPL-BM Còn hiệu lực
05/09/2023

83997 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 080923/DPĐ-PLTTBYT Còn hiệu lực
08/09/2023

83998 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ 01/2023 Còn hiệu lực
23/09/2023

83999 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 180923/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
28/09/2023

84000 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 091023/PL/VL Còn hiệu lực
19/10/2023