STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84001 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

84002 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

84003 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 09.09/AP Còn hiệu lực
10/10/2023

84004 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0606/MED/BPL Còn hiệu lực
01/12/2023

84005 Máy X-Quang kỹ thuật số (Digital Radiography System) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 482/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
05/01/2021

84006 Máy X-Quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

84007 Máy X-Quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

84008 Máy X-quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 06/TT/2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

84009 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế DR 400, DR 600, DX-D 100, DX-D 300, DX-D 600, DR 100e, DR 100s và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 009/3005/KQPL-ĐB Đã thu hồi
30/05/2022

84010 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế DR 400, DR 600, DX-D 100, DX-D 300, DX-D 600, DR 100e, DR 100s và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 009/3005/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
30/05/2022