STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84011 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 032023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

84012 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 281223PL/ECONET/DIEN TIM Còn hiệu lực
28/12/2023

84013 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 230002601/PCBB-HCM Còn hiệu lực
19/01/2024

84014 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 230002600/PCBB Còn hiệu lực
19/01/2024

84015 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM 04-2024/PL/ATP Còn hiệu lực
01/03/2024

84016 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1008/AB Còn hiệu lực
29/03/2024

84017 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

84018 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

84019 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN 02/2024/PL-MEDISUN Còn hiệu lực
10/04/2024

84020 Máy điện tim (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181764 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ KHOA HỌC MT Còn hiệu lực
07/07/2021