STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84061 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC 2023-01/PL-SBC/PCBPL Còn hiệu lực
21/02/2023

84062 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CONG TY TNHH ASENAC 03-2022/ASENAC Còn hiệu lực
23/03/2023

84063 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023

84064 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 03-PL/2023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
02/08/2023

84065 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 09/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
28/07/2023

84066 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 04-PL/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

84067 Nút chặn kim luồn (Yellow Heparin Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018699 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
17/10/2019

84068 Nút chặn kim luồn an toàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 34/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

84069 Nút chặn kim luồn có cổng tiêm thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 923/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

84070 Nút chặn kim luồn có lỗ bơm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 091 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
13/04/2020