STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84071 Máy điện trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1486/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/10/2020

84072 Máy điện trị liệu và siêu âm kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182013 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
31/12/2021

84073 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 007/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
08/06/2019

84074 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182012 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
31/12/2021

84075 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 030222/PL-TV/07 Đã thu hồi
24/05/2022

84076 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 030222/PL-TV/07 Đã thu hồi
27/05/2022

84077 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 030222/PL-TV/07 Còn hiệu lực
27/05/2022

84078 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 03102023/ PL-TV/ HMS Còn hiệu lực
06/10/2023

84079 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 11102023/ PL-TV/ HMS Còn hiệu lực
21/10/2023

84080 Máy điện trị liệu đa năng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181760 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
07/07/2021