STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84081 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

84082 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

84083 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3991 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
29/10/2021

84084 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3992 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
29/10/2021

84085 Máy X-Quang Di Động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2455/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

84086 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 325/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

84087 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210766-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát Còn hiệu lực
05/01/2022

84088 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210101000-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát Còn hiệu lực
05/01/2022

84089 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM SVCE-220013/V Còn hiệu lực
31/05/2022

84090 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 37/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022