STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84091 Máy X quang di động kỹ thuật số (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3809 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

84092 Máy X quang di động kỹ thuật số kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2973 PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
15/12/2019

84093 Máy X quang dùng cho nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 314/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

84094 Máy X quang dùng cho nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 314/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

84095 Máy X quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 48/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022

84096 Máy X Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1743/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
18/08/2019

84097 Máy X Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1782/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

84098 Máy X Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1566/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
15/10/2020

84099 Máy X quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 202211/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
25/12/2023

84100 Máy X quang nha khoa Portable Dental Xray Unit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 342-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế YTC Còn hiệu lực
03/11/2021