STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84091 Nút chặn đuôi kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 50/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Đức Còn hiệu lực
17/11/2020

84092 Nút chặn đuôi kim luồn có thể có hoặc không có màng cổng tiêm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
06/12/2019

84093 Nút chặn đuôi kim luồn có thể có hoặc không có màng cổng tiêm. TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
06/12/2019

84094 Nút chặn đuôi kim luồn Injection stopper TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 679.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
24/12/2020

84095 Nút chặn đường hầm xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 250/CMD/0521-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
26/11/2021

84096 Nút chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1489/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

84097 Nút cố định dây chằng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại C VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 29/042022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/04/2022

84098 Nút dán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 127/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

84099 Nút dán chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0462PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
16/11/2021

84100 Nút dán mặt lưỡi TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/17000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/08/2019