STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84111 Quần áo thí nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

84112 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 0504.1/2023/KQPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
09/05/2023

84113 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 0504.1/2023/KQPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
09/05/2023

84114 Que ( tăm bông) lấy mẫu bằng nhựa loại tiệt trùng, kích thước 15cm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
16/07/2021

84115 Que ( tăm bông) lấy mẫu bằng nhựa loại tiệt trùng, kích thước 15cm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
06/08/2021

84116 Que bôi ngừa sâu răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 350-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

84117 Que bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 884/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
04/06/2021

84118 Que bông y tế/que gòn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

84119 Que cầm máu lưỡng cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2068/190000042/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/03/2023

84120 Que cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022