STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84121 Máy điện não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0286PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

84122 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 05/TP-PL Còn hiệu lực
03/01/2023

84123 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

84124 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 160923/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
28/09/2023

84125 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20231031/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
01/11/2023

84126 Máy điện não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231102/MP-BPL Còn hiệu lực
02/11/2023

84127 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI 08.23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

84128 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 21/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

84129 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 22012024/CONTECTL Còn hiệu lực
22/01/2024

84130 Máy điện não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 04-DNN/CONTEC Còn hiệu lực
08/03/2024