STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84121 Que thăm dò trong thăm khám, điều trị và phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.10/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
21/10/2022

84122 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 33/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

84123 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2214/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

84124 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0019/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
23/06/2022

84125 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 030922/TH-PCBPLB Còn hiệu lực
10/09/2022

84126 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 0212/KQPL-BQ Còn hiệu lực
06/12/2022

84127 Que thấm hút dịch (Absorbent stick) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

84128 Que thấm hút dịch Lasik (Lasik Spear) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

84129 Que thăm phần mềm trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 11/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

84130 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
20/09/2019