STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84141 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ ĐÔNG Y 365 NHẤT TÂM 01/2023/PL-365 Còn hiệu lực
18/05/2023

84142 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

84143 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 15-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
11/08/2023

84144 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

84145 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 02- PLTB/GHM Còn hiệu lực
10/11/2023

84146 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-05/GHM Còn hiệu lực
05/04/2024

84147 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 06-PLTB/GHM Còn hiệu lực
05/04/2024

84148 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 01-PLTB/GHM Còn hiệu lực
05/04/2024

84149 Máy điện xung trị liệu tại nhà TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM 121023/PCBPL-TBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84150 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1650A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
24/12/2020