STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84151 Máy điện xung trung tần Việt Đức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC 01/2023/PL-VĐ Còn hiệu lực
13/09/2023

84152 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 11/2021 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
05/07/2021

84153 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 11/2021 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
05/07/2021

84154 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58b/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

84155 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

84156 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

84157 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 62/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023

84158 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 14092023 Còn hiệu lực
14/09/2023

84159 Máy điện xung điện phân 2 kênh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 160822/PL-VT/03 Còn hiệu lực
16/08/2022

84160 Máy điện xung- điện phân trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/05/2021