STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84151 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Còn hiệu lực
02/07/2020

84152 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

84153 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THU HƯƠNG Còn hiệu lực
25/05/2021

84154 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 98021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
03/01/2022

84155 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 98121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUN Còn hiệu lực
03/01/2022

84156 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2449A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

84157 QUE THỬ THAI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM 01PL/TMSC Đã thu hồi
05/07/2022

84158 Que thử thai B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR 02/2022/PL/DL Còn hiệu lực
02/06/2022

84159 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFACO 1507/VFC Còn hiệu lực
19/07/2022

84160 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOUVOTEST 11 Còn hiệu lực
25/10/2022