STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84181 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 15-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
11/08/2023

84182 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

84183 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 02- PLTB/GHM Còn hiệu lực
10/11/2023

84184 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-05/GHM Còn hiệu lực
05/04/2024

84185 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 06-PLTB/GHM Còn hiệu lực
05/04/2024

84186 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 01-PLTB/GHM Còn hiệu lực
05/04/2024

84187 Máy điện xung trị liệu tại nhà TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM 121023/PCBPL-TBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84188 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1650A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
24/12/2020

84189 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 106/2022/PL-DA Còn hiệu lực
21/01/2022

84190 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH 0903-2023/VBPLHA Còn hiệu lực
09/03/2023