STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84191 Máy điều trị bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 06-1218/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển thương mại, dịch vụ và trang thiết bị y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
09/06/2021

84192 Máy điều trị bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

84193 Máy điều trị bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

84194 Máy điều trị bằng laser công suất cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

84195 Máy điều trị bằng laser và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y KHOA ANH QUÂN 01-2310/PL-AQ Còn hiệu lực
12/10/2023

84196 Máy điều trị bằng liệu pháp ozone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU 01/2023/PLTTBYT-AAU Còn hiệu lực
18/05/2023

84197 Máy điều trị bằng liệu pháp ozone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU 03/2023/PLTTBYT-AAU Còn hiệu lực
03/07/2023

84198 Máy điều trị bằng liệu pháp sóng siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL27 Còn hiệu lực
20/01/2022

84199 Máy điều trị bằng liệu pháp sóng siêu âm và linh phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL27(2) Còn hiệu lực
23/06/2023

84200 Máy điều trị bằng nhiệt lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
05/01/2022