STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84201 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 20/AG-2019/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/12/2019

84202 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 20/AG-2019/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/12/2019

84203 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

84204 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

84205 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

84206 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC HTI/2503 Còn hiệu lực
25/03/2022

84207 Que thử nước tiểu dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 43-21/ 200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

84208 Que thử nước tiểu dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 43-21/ 200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

84209 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

84210 Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 05.08.2022/VVT Còn hiệu lực
09/08/2022