STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84211 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 482017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

84212 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH Còn hiệu lực
07/01/2022

84213 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12421CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

84214 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 03/22/PL-VT Còn hiệu lực
01/07/2022

84215 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH 3010/BM-KQPL Còn hiệu lực
05/11/2022

84216 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH 3110/BM-KQPL Còn hiệu lực
05/11/2022

84217 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

84218 Máy điều trị bằng sóng siêu âm (Máy siêu âm điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 02/2022/THAIHA Còn hiệu lực
22/09/2022

84219 Máy điều trị bằng sóng siêu âm ( Máy siêu âm trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

84220 Máy điều trị bằng sóng siêu âm (Máy siêu âm điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220920/MP-BPL Còn hiệu lực
20/07/2023