STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84211 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

84212 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

84213 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 183/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/11/2022

84214 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 183/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/11/2022

84215 Que thử Peracetic Acid DiaQuant® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0006/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

84216 QUE THỬ PEROXIDE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0007/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

84217 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 465/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Còn hiệu lực
29/12/2020

84218 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 465/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Còn hiệu lực
29/12/2020

84219 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0004/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
25/05/2022

84220 Que thử phân tích sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1138/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
21/07/2021