STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84231 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 30-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
04/04/2023

84232 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLB Còn hiệu lực
01/02/2023

84233 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 08/PL-VQ Còn hiệu lực
10/01/2023

84234 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 001-BPL/HOSMED/GDM Còn hiệu lực
03/03/2023

84235 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 15/PLYV Còn hiệu lực
24/05/2023

84236 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 1706/MOS Còn hiệu lực
17/06/2023

84237 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1007/AB Còn hiệu lực
10/07/2023

84238 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023008/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

84239 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

84240 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 07.23/KQPL/VK2023 Còn hiệu lực
04/08/2023