STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84241 Máy điều trị bằng sóng cao tần công suất cao RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 61/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023

84242 Máy điều trị bằng sóng hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN012/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

84243 Máy điều trị bằng sóng ngắn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 066-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
09/07/2020

84244 Máy điều trị bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 06-1218/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển thương mại, dịch vụ và trang thiết bị y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
09/06/2021

84245 Máy điều trị bằng sóng RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL 02/LH-UNION Còn hiệu lực
30/12/2022

84246 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 82-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

84247 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 052017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

84248 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 072017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

84249 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 482017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

84250 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH Còn hiệu lực
07/01/2022