STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84271 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

84272 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 09.09/AP Còn hiệu lực
10/10/2023

84273 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0606/MED/BPL Còn hiệu lực
01/12/2023

84274 Máy X-Quang kỹ thuật số (Digital Radiography System) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 482/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
05/01/2021

84275 Máy X-Quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

84276 Máy X-Quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

84277 Máy X-quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 06/TT/2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

84278 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế DR 400, DR 600, DX-D 100, DX-D 300, DX-D 600, DR 100e, DR 100s và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 009/3005/KQPL-ĐB Đã thu hồi
30/05/2022

84279 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế DR 400, DR 600, DX-D 100, DX-D 300, DX-D 600, DR 100e, DR 100s và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 009/3005/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
30/05/2022

84280 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế và phụ kiện (Digital Radiography X-ray system and accessories) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1203/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Bình Còn hiệu lực
25/03/2020