STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84281 Máy điện xung NACENLAS 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

84282 Máy điện xung siêu dòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1628/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2020

84283 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

84284 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021311/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

84285 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL6 Còn hiệu lực
28/03/2022

84286 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 04-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
12/01/2023

84287 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ ĐÔNG Y 365 NHẤT TÂM 01/2023/PL-365 Còn hiệu lực
18/05/2023

84288 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

84289 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 15-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
11/08/2023

84290 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023