STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84291 Máy xét nghiệm acid folic hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) 01-2023-Taiwo-Instrument Còn hiệu lực
22/08/2023

84292 Máy xét nghiệm ANDiS 350 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 01/2022/KQPL Đã thu hồi
12/05/2022

84293 Máy xét nghiệm ANDiS 350 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 02/2022/KQPL Còn hiệu lực
29/06/2022

84294 Máy xét nghiệm bán định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1205PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
19/05/2023

84295 Máy xét nghiệm các chất điện giải và khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1909/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021

84296 Máy xét nghiệm cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0046/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
23/09/2019

84297 Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

84298 Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 04/2024/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
31/05/2024

84299 Máy xét nghiệm cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0588PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
26/10/2020

84300 Máy xét nghiệm cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN 0802-02/2022/HS Còn hiệu lực
08/02/2022