STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84301 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 14/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84302 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 15/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84303 Máy xét nghiệm HbA1C tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 005/2024/ARKRAY Còn hiệu lực
13/06/2024

84304 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

84305 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-112017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

84306 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 03/2017/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

84307 máy xét nghiệm Hba1c và linh kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 97 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân Còn hiệu lực
21/11/2019

84308 Máy xét nghiệm HbA1c và thalassemia tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/04/2022

84309 Máy xét nghiệm HbA1c và thalassemia tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 26-2022/ 170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

84310 Máy xét nghiệm HbA1C – Labonacheck A1C HbA1C Analyser,Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 40CL23/6/2017 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Còn hiệu lực
22/10/2021