STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84301 Nắp chụp trụ thân răng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

84302 Nắp chụp đầu ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG STERIS02-ML21/180000016/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Đã thu hồi
11/10/2021

84303 Nắp cốc đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 07/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021

84304 Nắp của ống lưu trữ tế bào bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

84305 Nắp gel bảo vệ ngón chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

84306 Nắp hộp hấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 574/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/12/2019

84307 Nắp hộp hấp sử dụng màng lọc/bộ lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2682A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

84308 Nắp kết nối Ecoflac Mix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OTSUKA TECHNO VIỆT NAM 01/2022/OT-TTBYT Còn hiệu lực
21/01/2022

84309 Nắp khay dụng cụ (Lid for Tray 480 x 250 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1653/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
13/11/2020

84310 Nắp khay vô trùng cho MAGNEZIX® Pin TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019