STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84341 Nẹp cổ tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

84342 Nẹp cổ tay A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

84343 Nẹp cổ tay Manu Arexa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

84344 Nẹp cổ tích hợp miếng ghép gian đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

84345 Nẹp cổ tích hợp miếng ghép gian đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 342/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

84346 Nẹp cổ trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

84347 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190860 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
16/09/2019

84348 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190860 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/11/2019

84349 NẸP CỐ ĐỊNH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 821 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
07/12/2019

84350 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191613 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
03/03/2020