STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84341 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 08/TT/2023 Còn hiệu lực
12/10/2023

84342 Máy X-Quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 006 - 2023/AV Còn hiệu lực
02/11/2023

84343 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 01/TT/2024 Còn hiệu lực
22/05/2024

84344 Máy X-Quang chẩn đoán (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181997 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
27/12/2021

84345 Máy X-quang chẩn đoán (Máy X-quang kỹ thuật số) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

84346 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 101-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

84347 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 35/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84348 Máy X-Quang chuẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 23001/AG/TBYTC Còn hiệu lực
06/03/2023

84349 Máy X-Quang chụp cắt lớp và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 2021.03-AV/180000017/PCBPL-BYT/21 Còn hiệu lực
20/02/2024

84350 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính (CBCT) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 004-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
17/03/2020