STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84351 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181691 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
31/05/2021

84352 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 466/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Nguyễn Còn hiệu lực
10/12/2021

84353 Máy xét nghiêm (HbA1c) TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020

84354 Máy xét nghiệm acid folic hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) 01-2023-Taiwo-Instrument Còn hiệu lực
22/08/2023

84355 Máy xét nghiệm ANDiS 350 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 01/2022/KQPL Đã thu hồi
12/05/2022

84356 Máy xét nghiệm ANDiS 350 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 02/2022/KQPL Còn hiệu lực
29/06/2022

84357 Máy xét nghiệm bán định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1205PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
19/05/2023

84358 Máy xét nghiệm các chất điện giải và khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1909/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021

84359 Máy xét nghiệm cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0046/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
23/09/2019

84360 Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020