STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84371 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 27/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

84372 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
07/11/2019

84373 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
05/08/2021

84374 Máy xác định nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-47/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
25/11/2019

84375 Máy xác định nhóm máu tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 210/2023/NP-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

84376 Máy xay bệnh phẩm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 04/22/PL-TP/NOU Còn hiệu lực
14/10/2022

84377 Máy xay cắt bệnh phẩm (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181766 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/07/2021

84378 Máy xay cắt bệnh phẩm qua nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 3008225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

84379 Máy xẻ cước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181800 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

84380 Máy xét nghiệm sinh học phân tử và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-28/2023/PL Còn hiệu lực
26/12/2023