STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84401 Thiết Bị Bơm Khí Tạo Hình Bóng Nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 01/PLSP/11222022 Còn hiệu lực
22/11/2022

84402 Thiết Bị Bơm Khí Tạo Hình Bóng Nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 01/PLSP/02032023 Còn hiệu lực
03/02/2023

84403 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong Bộ nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/3-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

84404 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong; Bộ nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.22-BHC/3-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
23/06/2019

84405 Thiết bị bơm tiêm điện giảm đau PCA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-07/HL-PCBPL/PP-9900 Đã thu hồi
14/06/2022

84406 Thiết bị bơm tiêm điện giảm đau PCA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-08/HL-PCBPL/PP-9900 Còn hiệu lực
14/06/2022

84407 Thiết bị bơm tưới thẩm thấu tạo phồng (bơm phồng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1156/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
25/09/2020

84408 Thiết bị cách ly di động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 17/170000001/PCBPL-BYT (2021) Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
30/08/2021

84409 Thiết bị cảm biến thân nhiệt từ xa kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 302.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN Còn hiệu lực
12/08/2021

84410 Thiết bị cảm biến đo điện tim (bao gồm thiết bị, băng dính và phụ kiện nâng đỡ) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 517.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FLUENCE TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021