STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84431 Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 06140817 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật TEKO Còn hiệu lực
06/08/2019

84432 Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01170818 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiết bị Y tế Gia Phát (INMEGPCO., LTD) Còn hiệu lực
26/08/2019

84433 Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo (Disposable Hemorrhoid Stapler) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07170717 Công ty Cổ phần Kỹ thuật TEKO Còn hiệu lực
06/08/2019

84434 Thiết bị cắt đốt bằng sóng tần số vô tuyến TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3039 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
09/10/2019

84435 Thiết bị cắt đốt mô bằng khí Argon, dùng trong phẫu thuật nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2019

84436 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 271/CMD/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84437 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 049/DA-CMD/22 Còn hiệu lực
22/02/2023

84438 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 133/SNI/0920 Còn hiệu lực
16/11/2022

84439 Thiết bị cắt đốt phẫu thuật, công nghệ Airplasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1922/DMED/BPL Còn hiệu lực
01/03/2023

84440 Thiết bị cấy ghép sụn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4031 PL-TTDV/170000027 Công ty TNHH DTG Medical Còn hiệu lực
07/10/2021