STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84431 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT LONG DPVL-02/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

84432 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 02-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

84433 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 03-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

84434 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC 2209 /CBPL-TT Còn hiệu lực
27/09/2023

84435 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 11-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
18/10/2023

84436 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 252023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2023

84437 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

84438 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 03-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
20/12/2023

84439 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 01/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
18/03/2024

84440 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 01.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024