STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84441 Nebulizer Masks (Mặt nạ khí dung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019

84442 Nebulizer Masks (Mặt nạ khí dung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 76PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2020

84443 Nebuvis spray reidratante occhi 10ml (Nebuvis Spray eye hydration 10ml TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3686-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Còn hiệu lực
20/04/2021

84444 Nebuvis spray reidratante occhi 10ml (Nebuvis Spray eye hydration 10ml) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3686-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Còn hiệu lực
11/06/2021

84445 Needle 23Ga TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 050-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

84446 Needle Holder (Đầu giữ kim lấy máu xét nghiệm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN, Còn hiệu lực
25/07/2019

84447 Negative Pressure Wound Therapy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 157 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL Còn hiệu lực
21/08/2019

84448 Negative Pressure Wound Therapy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 498 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL Còn hiệu lực
21/08/2019

84449 Nệm (Phụ kiện bàn mổ, xe đẩy y tế, giường y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 03/HLM23/170000150/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/11/2023

84450 Nệm chống loét với bơm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
02/07/2019