STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84441 Thiết bị cấy ghép theo dõi và ghi nhận điện tim kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

84442 Thiết bị cấy theo dõi và ghi điện tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

84443 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2564 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

84444 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Đã thu hồi
01/06/2022

84445 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Còn hiệu lực
10/06/2022

84446 Thiết bị châm kim RF vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2035/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

84447 Thiết bị châm kim RF vi điểm. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1969/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

84448 Thiết bị chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ZACY 2022001/ZACY/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

84449 Thiết bị chăm sóc da đầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1764/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam Còn hiệu lực
02/09/2019

84450 Thiết bị chăm sóc da, điều trị da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 07022023/TF/PL MESOJET HY-PO Còn hiệu lực
07/02/2023