STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84451 Máy xét nghiệm HbA1C; Bộ thuốc thử cho máy xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.25-VA/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Đã thu hồi
29/06/2019

84452 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1001/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2020

84453 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-161/2022/PL Còn hiệu lực
10/11/2022

84454 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-161/2022/PL Còn hiệu lực
10/11/2022

84455 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 385/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
15/11/2021

84456 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 330/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2020

84457 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181690 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
31/05/2021

84458 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181691 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
31/05/2021

84459 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 466/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Nguyễn Còn hiệu lực
10/12/2021

84460 Máy xét nghiêm (HbA1c) TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020