STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84481 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Aspartate Aminotransferase (AST) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84482 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ axit uric trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84483 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Bilirubin (toàn phần) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84484 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84485 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Canxi trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84486 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cholesterol toàn phần trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84487 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatine Kinase (CK NAC) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84488 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2182/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

84489 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2410/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

84490 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatinine trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023