STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84481 Nẹp khóa bản rộng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 224C/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84482 Nẹp khóa các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/22 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

84483 Nẹp khóa các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/23 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

84484 Nẹp khóa các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181156/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM Còn hiệu lực
30/07/2020

84485 Nẹp khóa các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/20 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2021

84486 Nẹp khóa các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/24 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

84487 Nẹp khóa chi dưới TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2620CL28/6/19 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
21/12/2021

84488 Nẹp khóa chi trên TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2620CL28/6/19 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
21/12/2021

84489 Nẹp khóa chống lún mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-183-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84490 Nẹp khóa chống lún mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-66-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021