STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84481 Que thử hàm lượng clo dải thấp Serim GUARDIAN HiSENSE ULTRA O.1TM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2362 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

84482 Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp Serim® GUARDIAN™ HiSENSE ULTRA 0.1™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 01.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

84483 Que thu hoạch tế bào bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

84484 Que thử khô mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 145/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
06/11/2019

84485 Que thử kiểm tra dư lượng axit Peracetic dùng cho máy rửa màng lọc thận nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 213/MED-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/08/2021

84486 Que thử kiểm tra giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ 0321YTM CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ Còn hiệu lực
14/10/2021

84487 Que thử kiểm tra nồng độ axit Peracetic dùng cho máy rửa màng lọc thận nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 212/MED-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/08/2021

84488 Que thử mãn kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Còn hiệu lực
02/07/2020

84489 Que thử mắt khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0015/2022/PCBPL-VM Đã thu hồi
17/05/2022

84490 Que thử mắt khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0015-LL/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
23/06/2022