STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84491 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146A/2021/180000028/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

84492 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 49/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

84493 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

84494 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 06/PLYV Còn hiệu lực
22/11/2022

84495 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 84b/PL-VQ Còn hiệu lực
23/11/2022

84496 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 05/2023/AN Còn hiệu lực
08/02/2023

84497 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 50.23CVPL. Keypoint Còn hiệu lực
02/06/2023

84498 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 79/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

84499 Máy Đo Điện Cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 120723/PL-QA Còn hiệu lực
12/07/2023

84500 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 20/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023