STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84491 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

84492 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Fibrinogen trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

84493 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ gluco trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84494 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Glucose trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84495 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 12-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

84496 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3067/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

84497 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2690/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

84498 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2637/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

84499 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3064/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

84500 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3179/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022