STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84501 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ LDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 12-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

84502 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ lipoprotein-cholesterol tỷ trọng cao (HDL-C) có trong huyết thanh/ huyết tương người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

84503 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ nitơ urê trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84504 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Protein (toàn phần) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84505 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Protein phản ứng C (CPR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 11-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
03/10/2022

84506 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Triglyceride trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84507 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Urea trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84508 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Uric Acid trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84509 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ α-amylase trong huyết thanh và huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84510 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ γ-Glutamyltransferase (Gamma GT) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023