STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84521 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0076 Còn hiệu lực
15/06/2022

84522 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0059a Còn hiệu lực
19/09/2022

84523 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0040a Còn hiệu lực
26/09/2022

84524 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3193/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

84525 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 139/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

84526 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3352/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

84527 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3349/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

84528 Thuốc thử xét nghiệm định lượng procainamide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3144/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

84529 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1537/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/03/2021

84530 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1664/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021