STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84521 Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 03/2022/PL Còn hiệu lực
29/01/2024

84522 Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung ( Intelect Mobile 2 combo) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6562021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

84523 Máy điều trị sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 96-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

84524 Máy điều trị sóng ngắn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 268-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN Còn hiệu lực
28/06/2019

84525 Máy điều trị sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1025/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

84526 Máy Điều Trị Sóng Ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 607/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHANA Còn hiệu lực
07/07/2020

84527 Máy Điều Trị Sóng Ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 606/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Còn hiệu lực
07/07/2020

84528 Máy điều trị sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200554-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2020

84529 Máy điều trị sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

84530 Máy điều trị sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 192017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
01/04/2021