STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84531 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hàm lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

84532 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hoạt tính của isoenzym CK-MB trong huyết thanh người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

84533 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ion clorid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-206/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

84534 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 30/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

84535 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 70/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
01/11/2022

84536 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0016 Còn hiệu lực
15/04/2022

84537 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng kết hợp thyroxine (TBC hay T4‑uptake) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3334/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

84538 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1787/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2021

84539 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2959/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

84540 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3197/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022