STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84801 Túi nước tiểu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 932PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

84802 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1099/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
10/12/2020

84803 Túi nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

84804 Túi nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 32/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

84805 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5632021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

84806 TÚI NƯỚC TIỂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 04/2022/01022022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/06/2022

84807 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

84808 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 09.1/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/07/2022

84809 Túi nước tiểu 2000ml kèm ống dẫn lưu bằng Silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 150-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed Còn hiệu lực
14/10/2019

84810 Túi nước tiểu có bầu lường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 005 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019