STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84801 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1503/2022/MPEMD Còn hiệu lực
23/05/2022

84802 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58b/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

84803 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

84804 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06112/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

84805 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06212/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

84806 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

84807 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

84808 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

84809 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072209/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

84810 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 62/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023