STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84851 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI WERO VINA 01/2022/WERO-TTBYT Còn hiệu lực
14/10/2022

84852 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 05/ST Còn hiệu lực
07/11/2022

84853 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895B/2021/180000028/PCBPL-B Còn hiệu lực
25/11/2022

84854 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 34/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

84855 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM 01/2023-KYHBIO Còn hiệu lực
25/05/2023

84856 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 15/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

84857 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

84858 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

84859 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

84860 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023