STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84871 Máy xét nghiệm sinh hóa phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 29/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
15/05/2021

84872 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 01-FRN/17005753/PCBPLBYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Đã thu hồi
09/07/2019

84873 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 840/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

84874 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

84875 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2436 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Đã thu hồi
05/01/2020

84876 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190900 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Còn hiệu lực
10/04/2020

84877 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Thương mại, Dịch vụ và Trang Thiết bị Y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
11/08/2020

84878 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1837/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
28/12/2020

84879 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 270 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/05/2021

84880 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-07/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
07/07/2021