STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84871 Nẹp vít cột sống Lưng (Mediox Posterior Pedicle Screw system) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 217/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Đã thu hồi
28/08/2020

84872 Nẹp vít cột sống Lưng (Mediox Posterior Pedicle Screw system) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 08/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Còn hiệu lực
17/02/2021

84873 Nẹp vít cột sống Lưng (Mediox Posterior Pedicle Screw system) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 22/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Còn hiệu lực
18/03/2021

84874 Nẹp vít cột sống Lưng (Mediox Posterior Pedicle Screw system) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 01/2022/KQPL-IQ Còn hiệu lực
20/05/2022

84875 Nẹp vít cột sống Lưng (Mediox Posterior Pedicle Screw system) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 02/2022/KQPL-AC Còn hiệu lực
21/05/2022

84876 Nẹp Vít cột sống Lưng POSTERIOR SPINE SYSTEM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 45/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Y tế Chấn Phong Còn hiệu lực
08/08/2019

84877 Nẹp vít cột sống lưng, cổ và dụng cụ chuyên dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 22/2018/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ Còn hiệu lực
04/08/2019

84878 Nẹp vít cột sống thắt lưng kèm dụng cụ hỗ trợ bắt vít chuyên dụng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181215 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
07/09/2020

84879 Nẹp vít cột sống, miếng ghép đĩa đệm và miếng ghép liên gai sau cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018963 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
18/03/2020

84880 Nẹp vít cột sống, miếng ghép đĩa đệm và miếng ghép liên gai sau cột sống kèm dụng cụ hỗ trợ đồng bộ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181208 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
31/07/2020