STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84921 Xe đẩy chuyển bệnh nhân (Băng ca chuyển bệnh) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020315/70000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Còn hiệu lực
13/04/2021

84922 Xe đẩy chuyên dụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2100/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
22/11/2021

84923 Xe đẩy dạng cáng dùng trong khám chữa bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN-AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Còn hiệu lực
30/12/2020

84924 Xe đẩy di chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 15/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Y tế Hùng Duy Còn hiệu lực
08/10/2019

84925 Xe đẩy dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi Einstein Vision 2.0 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 243/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/06/2019

84926 Xe đẩy dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 27/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuấn Đạt Còn hiệu lực
08/10/2019

84927 XE ĐẨY DỤNG CỤ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

84928 Xe đẩy dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1402/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
23/09/2020

84929 Xe đẩy dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 231/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
23/09/2020

84930 Xe đẩy dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1473/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/10/2020