STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84951 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1001/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Còn hiệu lực
27/12/2021

84952 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 06/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
17/11/2022

84953 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 01/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

84954 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 02/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

84955 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLD STAR 01/2023/PL-GOLDSTAR Còn hiệu lực
03/04/2023

84956 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC MEDICALIFE VIỆT NAM 03/2023/PL-MEDICA Còn hiệu lực
12/05/2023

84957 Sản phẩm dùng ngoài Bà Liên TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH SƠN 01:2022/PLTS Còn hiệu lực
09/02/2022

84958 Sản phẩm dùng ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 583/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
19/08/2021

84959 Sản phẩm dùng tiệt khuẩn vết thương IODOSORB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1234/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2020

84960 Sản phẩm dùng trong vệ sinh và bảo quản dụng cụ TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 48/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
12/10/2022