STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84961 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0108/PL.CT Còn hiệu lực
19/08/2022

84962 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 072023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

84963 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2023/KQPL Còn hiệu lực
21/09/2023

84964 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 08/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

84965 Máy đo âm ốc tai Resonance TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 42-DVPL170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

84966 Máy Đo Âm Ốc Tai – Điện Thính Giác TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂU ĐIỂU VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

84967 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT005b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Y Tế MEDITRONIC Còn hiệu lực
19/12/2019

84968 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 542/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

84969 Máy đo áp lực mạch máu có hình ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181358 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/11/2020

84970 Máy đo áp lực máu động mạch vành và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019526/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2023