STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84971 Nẹp xương (thép không gỉ) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 532PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

84972 Nẹp xương bản hẹp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 183/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
05/01/2023

84973 Nẹp xương bản nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 184/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
05/01/2023

84974 Nẹp xương bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 185/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
12/04/2023

84975 Nẹp xương các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

84976 Nẹp xương chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 035/DA-SGN/22 Còn hiệu lực
26/06/2022

84977 Nẹp xương chậu cong 3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84978 Nẹp xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

84979 Nẹp xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

84980 Nẹp xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 78/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019