STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85021 Thiết bị rửa ổ khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 008/DA-CMD/22 Còn hiệu lực
24/06/2022

85022 Thiết bị rửa tay phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 66/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

85023 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 1 người TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6762021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

85024 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6762021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

85025 Thiết bị rửa tay phòng mổ 1 vòi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

85026 Thiết bị rửa tay phòng mổ 2 vòi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

85027 Thiết bị rửa vô trùng dụng cụ dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 53/CV-ATC/170000079/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022

85028 Thiết bị rửa/ khử khuẩn dụng cụ chứa chất thải con người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PVM-04/PL Còn hiệu lực
23/05/2022

85029 Thiết bị rửa/khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 600/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical Phân Phối Còn hiệu lực
04/06/2020

85030 Thiết bị sạc dùng cho máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210063 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/02/2021