STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85061 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

85062 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

85063 Xét nghiệm định tính ASO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

85064 Xét nghiệm định tính CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

85065 Xét nghiệm định tính RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

85066 Xi lanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190357.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/10/2019

85067 Xi lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190385.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
25/10/2019

85068 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 359/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

85069 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2019

85070 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021