STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85091 TÚI ĐỰNG KHÍ THỞ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0085-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
27/04/2021

85092 Túi đựng máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 292-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Phương Mai Còn hiệu lực
17/07/2019

85093 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 015/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
05/02/2020

85094 Túi Đựng Máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

85095 Túi đựng máu TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 12/170000001/PCBPL-BYT(2020) Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

85096 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2050/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

85097 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM TBV- PL 03-2022 Còn hiệu lực
16/05/2022

85098 Túi đựng mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-675-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

85099 Túi đựng máu các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1804/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Còn hiệu lực
24/12/2020

85100 Túi đựng mẫu nội soi Endo L10H TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN Còn hiệu lực
16/03/2021