STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85091 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 988/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
05/10/2021

85092 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 248/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Đã thu hồi
11/10/2021

85093 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2248/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Đã thu hồi
11/10/2021

85094 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2248/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/10/2021

85095 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 78021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
19/10/2021

85096 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2219/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Còn hiệu lực
21/10/2021

85097 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2183A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
08/11/2021

85098 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2183A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
08/11/2021

85099 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 576.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THẾ LINH Còn hiệu lực
19/11/2021

85100 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 864/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
22/11/2021