STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85101 Máy đo chức năng thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 220-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

85102 Máy đo chức năng vòi nhĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0011-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/10/2019

85103 Máy đo chức năng vòi nhĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 07/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

85104 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-19-2024 Còn hiệu lực
21/03/2024

85105 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc (kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018437 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

85106 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

85107 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

85108 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

85109 Máy đo công suất thủy tinh thể. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-1-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

85110 Máy đo công suất thủy tinh thể. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 8-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022