STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85111 Thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc Appa Applanation Tonometer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

85112 Thiết bị đo nhiệt đô cơ thể điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020436A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ELITE DRAGON1873 Còn hiệu lực
07/08/2020

85113 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 309-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
22/09/2021

85114 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

85115 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

85116 Thiết bị đo nhiệt độ kết hợp với xịt khử khuẩn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 264.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN VIỆT Còn hiệu lực
04/08/2021

85117 Thiết bị đo nhiệt độ và nhận diện khuôn mặt kết hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 156.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA Còn hiệu lực
02/06/2021

85118 Thiết bị đo nồng độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi Redius PPG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1090/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PATIENT VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

85119 Thiết bị đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021673DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

85120 Thiết bị đo nồng độ oxy (SPO2) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020431/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021