STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85111 Nẹp vít cột sống, miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018555 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
09/08/2019

85112 Nẹp vít cột sống, đĩa đệm cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210944-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
05/01/2022

85113 Nẹp Vít Cột Sống, đĩa đệm, lồng thân đốt sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 691/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E, Còn hiệu lực
11/02/2020

85114 Nẹp vít phẫu thuật hàm mặt sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG 220823/PL-HL Còn hiệu lực
23/08/2023

85115 Nẹp vít xương nhỏ, vít tự raro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 215/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85116 Nẹp vít xương nhỏ, vít tự taro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 213/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85117 Nẹp vít xương nhỏ, vít tự taro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 214/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85118 Nẹp vít xương nhỏ, vít tự taro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 242/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

85119 Nẹp vít xuyên ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 216/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85120 Nẹp vít xuyên ép, nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 217/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019