STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85141 Máy đo huyết áp cùng phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 1108-VBPL/NCAT Đã thu hồi
11/08/2022

85142 Máy đo huyết áp di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

85143 Máy đo huyết áp Fusaka (Fusaka Blood Pressure Monitor) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/03/2021

85144 Máy đo huyết áp Kingsport TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG 01/2022/PLTTBYT - ĐD Còn hiệu lực
04/07/2022

85145 Máy đo huyết áp Kingsport TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẮC MỸ 01/2022/PLTTBYT-BM Đã thu hồi
02/11/2022

85146 Máy đo huyết áp Kingsport TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẮC MỸ 01/2022/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
15/11/2022

85147 Máy đo huyết áp kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Còn hiệu lực
30/12/2021

85148 Máy đo huyết áp kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG 02/2022/PL_TRIVUONG Còn hiệu lực
20/10/2022

85149 Máy đo huyết áp ngoài da và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 10PL/MD-2022 Còn hiệu lực
20/04/2023

85150 Máy đo huyết áp người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 204-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận Còn hiệu lực
17/08/2019