STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85181 Ngáng miệng dùng trong nội soi (Endoscopy Mouthpiece) TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 196/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
26/09/2019

85182 Ngáng miệng nội soi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
16/12/2019

85183 Ngáng miệng nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
31/12/2020

85184 Ngáng miệng sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00011-CBPL-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

85185 Ngáng miệng sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00011-CBPL-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

85186 Ngàng miệng, Chổi rửa kênh sinh thiết, Chổi rửa ống nội soi, Van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH 09/2023/PLTTBYT-NMMED Còn hiệu lực
16/10/2023

85187 Ngõ ra AGSS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

85188 Ngõ ra CO2 chuẩn BS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

85189 Ngõ ra khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 09/HL/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

85190 Ngõ ra khí O2, VAC, AIR, CO2 kèm giắc cắm ...các chuẩn JIS, BS, Ohmeda, DISS, Afnor.. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019