STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85191 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 323/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

85192 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 329/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

85193 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Lambda TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 337/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

85194 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên MPO TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220729-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/08/2022

85195 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 289/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

85196 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220622-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
19/07/2022

85197 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220623-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

85198 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220719-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

85199 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220719-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

85200 Thuốc thử xét nghiệm định tính Calcitonin polypeptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2537/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022